top of page
_edited.jpg

Integrietspolicy

Bakgrund

workfind Sverige AB behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna för varje situation.

Vidare behöver vi dina personuppgifter för att ge dig den bästa möjliga servicen som till exempel då vi presenterar dig och din profil till våra kunder. Vi kan också komma att behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar och krav mot våra uppdragsgivare som till exempel Arbetsförmedlingen eller våra andra samarbetspartners.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för vissa ändamål. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information.

 

Vilka är personuppgifterna som behandlas av oss?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal, lagar och krav. Se nedan för några exempel av de personuppgifter som vi behandlar.

 • Namn

 • Födelsedatum

 • Adress

 • E-postadress

 • Telefonnummer

 • Titel

 • Fotografier

 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

 • Arbetslivserfarenhet

 • Utbildningsbakgrund

 • Språkkunskaper

 • Körkort

 • Eventuella anställningsstöd

 

Vid anställning hos oss kan vi även komma att spara mer information om dig för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig. Bland annat kan vi begära ditt personnummer, dina kontouppgifter med mera.

Hur får vi på workfind tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker alltid i den mån det går att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar behandla dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla och skriva under samtycke, i pappersformat alternativ via digital signering.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

För dig som har valt att ta del av någon av våra tjänster där vi samarbetar med uppdragsgivare som till exempel Arbetsförmedlingen använder vi oss av personuppgiftsbiträdesavtal som vi får via uppdragsgivaren där du har gett ditt samtycke.

Vi får även tillgång till dina personuppgifter genom.

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt

 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida

 • Uppgifter som vi får från offentliga register

 • Uppgifter som vi får från Arbetsförmedlingen

 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare

 • Uppgifter som vi får när du vill ta del av våra tjänster

 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar

 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss eller söker jobb hos oss alternativt via oss.

 

 

Vilken information ger vi på workfind till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer du att få information om hur vi har fått dina personuppgifter, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och rättigheter.

Behandlar vi dina personuppgifter på ett tryggt sätt?

Vi arbetar utifrån rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt, i tillförlitliga system. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och medarbetare inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett tryggt sätt. Vi kan komma att lämna ut nödvändiga uppgifter för att fullfölja vår service gentemot dig i de fall du har valt att söka jobb via oss, på uppdrag av våra uppdragsgivare eller samarbetspartners.

 

Vid dessa fall använder vi dina uppgifter för att.

 • Presentera dig för arbetsgivare med anställningsbehov

 • Presentera dig för potentiella praktikplatssamordnare

 • Erbjuda dig service i samband jobbsökarprocessen

 • Leva upp till de legala krav som ställs på oss samt att vi ska kunna ge sådan information som myndigheter begär

 • Leva upp till våra avtal som vi har med Arbetsförmedlingen eller andra samarbetspartners

 

Användning av cookies

Vi använder cookies för att samla in information i syfte att vidareutveckla webbplatsen och underlätta för dig som besöker www.workfind.se Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta. Stänger du av cookies förlorar du dock flera funktioner på vår webbplats.

Vi ansvarar för din säkerhet

workfind Sverige AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

bottom of page